NEMZETKÖZI VEGYÉPSZER Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Cégjegyzékszáma: Cg.20-10-040292

Székhely: 8975 Szentgyörgyvölgy, Kossuth utca 43.

Központi ügyintézésének helye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

Fax: +36(1)306-7218

Email: nemzetkozivegyepszer@vegyepszer.hu

Vezető: Nánásy Csaba vezérigazgató


A NEMZETKÖZI VEGYÉPSZER ZRt. a VEGYÉPSZER HUNGÁRIA ZRt. 2011. február 28-i hatállyal – a Zala Megyei Bíróság Cégbírósága által – bejegyzett átalakulása (szétválása, illetve kiválás) folytán jogutódként jött létre, illetve került a cégjegyzékbe bejegyzésre. Az átalakulás (szétválás, illetve kiválás) alapjául szolgáló 2011. január 19. napján kelt szétválási szerződés alapján a NEMZETKÖZI VEGYÉPSZER ZRt-t illeti, illetve terheli a ZAWIA város ZAWIA körzet (Líbia) teljes közmű projektjének kivitelezéséhez tartozó valamennyi az átalakulás (kiválás) cégbírósági bejegyzésének napját megelőzően keletkezett, illetve azt követően keletkező kötelezettség és jogosultság. A szétválási szerződésben részletesen taglalt jogok, jogosultságok, illetve kötelezettségek, valamint eljárások, jogviszonyok tekintetében a NEMZETKÖZI VEGYÉPSZER ZRt. a VEGYÉPSZER HUNGÁRIA ZRt. jogutóda az abban rögzítetteknek megfelelően.


A Zala Megyei Bíróság 1. Cspk.20-11-025011/47 sz. végzése az egyezség jóváhagyásáról és a csődeljárás befejezetté nyilvánításáról. (PDF)